پروانه

                                                            


            تقدير چنين بود که پروانه  بسوزد       

                                                     رنگينه پر ان عاشق ديوانه بسوزد

             تقديرچنين بودکه بلبل به زمستان

                                                       از  دوري گل بر در گلخانه بسوزد

   

      

                                                            

/ 5 نظر / 12 بازدید
no body

عشق نمی توامد مالک باشد عشق به ديگری آزادی می دهد. عشق هديه ای بلا شرط است و چانه زنی را نمی پذيرد

«««« والــه »»»»

سرخ رنگ شب روياست ؛ همه ميدانند..... عشق هم رنگ افق هاست ؛ همه ميدانند...... خــوب من ؛ ســــرخ بما ن در دلـــها ..... نـام تو حرمت گـلـها ست ؛ همه ميدانند «پرسپوليس » پاینده باشی « تک درخت »