# دلسردی_ها

آیا ؟!

آیا :      همیـشه سبز می خشکد                                           همیشه ســـاده می بازد      همیـشه لشــکر انــدوه                                           به قلب ســـاده می تازد ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 10 بازدید