بازگشت....

         برای من مسافر ...

                         کی هميشه چشم براهه ؟...

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      سلام ... من بازم برگشتم...

             ولی نمی دونم نوشته هام بام خونده می شن يا نه ...21.gif

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
Logical

سلام . خوشحالم از اينکه تصميم گرفتی دوباره بنويسی . موفق باشی .