جو گرفتگی !

        ممد نبودی ببینی ...

هیچی ، همین جوری  " جوّ " گرفتم !!!

                            تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست             www.bahar-20.com

/ 6 نظر / 10 بازدید
شازده خانوم

[خنده] الهی... حالا جو چی بود این که گرفتت دوستم؟ از عروسی بگو بابا. ..ممد نبودی ببینی چیه؟[ماچ]

رایان

کاری نداره ! یه بار هم حواسش نیست تو بگیرش!!! [نیشخند]

یه دختره

هه هه ... جالبه! منم دلم هوای جو گیر شدن کرده!!

رایان

خب منهم منظورم اینه یه دفه هم شما جو رو بگیرین!! [نیشخند]

شادی

اگه جو گیر هم نمیشدی جو گیر میکردنت دوست خوبم! ....شهر آزاد گشته....