یا مقلب القلوب ...

 

           خدای عزیزم؛

در همین روزهای قشنگ بهاری ؛
     که بوی تازگی همه جا رو گرفته ،

              و همه چیز Refresh  شده ،  
        قلب ما رو هم از هر چه ناخالصی هست پاک کن ،
و به راستی حال  ما رو به بهترین حال  تبدیل کن ...

/ 1 نظر / 9 بازدید
azamusic

حال و آینده ما را به بهترین حال و آینده تبدیل کن![نیشخند]