آیا ؟!

آیا :      همیـشه سبز می خشکد                                           همیشه ســـاده می بازد      همیـشه لشــکر انــدوه                                           به قلب ســـاده می تازد ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 10 بازدید
اسفند 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
9 پست
اسفند 87
4 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
13 پست
مرداد 82
1 پست